Kezdőlap

Iskolánk küldetésnyilatkozata

Alapfeladatunk az általános iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása. Az ismeretek átadása és a hagyományos erkölcsi értékek szellemében történő nevelés mellett fő feladatunknak tartjuk azt, hogy felismerjük tanítványaink hajlamait, és segítsük ezek kibontakozását, álljunk mellettük segítő, irányító barátként. A tanulókat igyekszünk minél több órán kívüli tevékenységbe bevonni, hogy váljanak kreatív, vállalkozó kedvvel megáldott, tettrekész felnőttekké. Mindennapi munkánkkal a keresztény és a nemzeti értékek tiszteletére, népünk hagyományainak ápolására, múltunk tiszteletére kívánjuk buzdítani tanítványainkat. Biztosítani kívánjuk számukra a családias légkört, a meghitt környezetet, hisz minden alkotó tevékenységnek, így a nevelésnek is alapja: a szeretet.

Galéria

Egy művészember itt is bemutathatja magát, a munkáit, vagy egy üzletember a a vállalkozását, küldetését írhatja ide.

Elérhetőség