Anunț concurs post contractual îngrijitor 1 normă perioadă nedeterminată

Școala Gimnazială Kós Károly cu sediul în Mun. Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 124, judetul Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorul post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, 1 normă

3. Numărul de posturi: 1 post
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie și site. Informatii la tel: 0266364905, www.koskarolyiskola.ro
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 13.12.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară

3. abilități de relaționare/comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
4. abilităţi pentru munca în echipă
5. disponibilitate de program flexibil
6. disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în weekend
7. preocupare pentru cunoasterea si utilizarea tehnicilor de lucru folosite in domeniul curățeniei
8. cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) și PSI
9. efectuează și alte sarcini trasate de conducere, în limita capacității sale fizice și intelectuale, respectiv a programului de lucru

Bibliografie şi tematică:
1. Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare – Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor;
2. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
3. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252);
4. Curățarea și dezinfecția;
5. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru îngrijitor curățenie.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
Data postării/publicării anunțului 28 Noiembrie 2023

Data limită de depunere a dosarelor 13 Decembrie 2023 15:00

Selecția dosarelor 14 Decembrie 2023 12:00

Afișarea selecției dosarelor 14 Decembrie 2023 13:00

Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 15 Decembrie 2023 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații 18 Decembrie 2023 14:00

Proba scrisă 20 Decembrie 2023 09:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 20 Decembrie 2023 13:00

Termen limită contestații la proba scrisă 21 Decembrie 2023 12:00

Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 22 Decembrie 2023 13:00

Interviul 27 Decembrie 2023 09:00

Afișarea rezultatelor la proba de interviu 27 Decembrie 2023 11:00

Termen limită contestații la proba de interviu  28 Decembrie 2023 11:00

Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 29. Decembrie 2023 11:00

Afișare rezultat final 29. Decembrie 2023 14:00

Date contact:

Școala Gimnazială „Kós Károly” Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr.124, jud. Harghita

tel: 0266364905

2017/2018-as iskolai tanév!

Megjelent a Hivatalos Közlönyben 2017/2018-as iskolai év rendjéről szóló miniszteri rendeletet. A tanév szeptember 11-én kezdődik, és június 16-án ér véget.

A következő iskolai év 35 oktatási hétből, 167 munkanapból és két félévből áll – derül ki a 2017/2018-as tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletből, amely csütörtökön jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

A szünidők időpontjai:

Téli szünet: 2017. december 23. – 2018. január 14.
Félévi szünet: 2018. február 3. – 11.
Tavaszi szünet: 2018. március 31. – április 10.
Nyári szünet: 2018. június 16. – 2018. szeptember 9.

A előkészítő osztályosok és az általános iskolások 2017. október 28. – november 5. között is vakációznak. A középiskolai végzősök 2018. május 25-én, a nyolcadikosok 2018. június 8-án fejezik be a tanévet.